قوانین سایت

اهداف کلی و آرمان‌ها:
تامین فضای کالبدی، طبیعی، و فرهنگی مناسب و پایدار برای زندگی و کار در جامعه حقیقی روستای تفریجان.
اهداف خرد و برنامه‌ها:
–    ایجاد همدلی و دوستی پایدار میان همولایتی‌ها با تاکید بر هویت روستای تفریجان و سایر اشتراکات یا منافع مشترک و بلندمدت.
–    شناسایی و تحلیل گذشته روستا و نیاکانمان.
–    شناسایی و تحلیل فعلی روستا و همولایتی‌ها.
–    برنامه ریزی برای آینده روستا و ساکنان و مالکان آن.
–    حرکت در سمت ایجاد روستایی نمونه و دانش محور و ارتقای شاخصهای اخلاق انسانی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی.
–    ثبت هویت و حفظ ارزشهای مادی، تاریخی، طبیعی و فرهنگی روستا برای نسلهای آینده و شناساندن آن به جامعه بزرگ ایرانیان.
–    گردآوری اطلاعات لازم برای تدوین دایره المعارف جامع روستا.
–    بهره وری بهینه از امکانات بالقوه روستا.
–    توجه به حفظ محیط زیست و توسعه پایدار روستا همزمان با توسعه کار و فعالیت در روستا.
–    توجه به گردشگری و ساخت و ساز در روستا متناسب با استعداد‌ها، مزایا و نقاط قوت و همچنین توجه به محدودیت‌ها و تهدید‌ها.
–    ایجاد فضای ناامن برای متجاوزان حقیقی و حقوقی به حقوق روستا و روستاییان با ایجاد فضای آزاد برای اخبار و گردش اطلاعات.
–    پی گیری حقوق و مطالبات روستا و روستاییان از نهادهای دولتی و حکومتی.

روح حاکم بر سایت و گردانندگان آن:
گردانندگان سایت کوشش خواهند کرد روح حاکم بر سایت غیرنژادی (عدم وابستگی به هریک از طایفه‌ها)، غیر جنسیتی، غیرسیاسی و غیردولتی یا شبه دولتی باشد.
قوانین مربوط به مطالب ونظرات کاربران:
–    به زبان فارسی یا گویش تفریجانی اولین نکته ای است که در هر متنی باید رعایت شود. نظرات و نوشته های انگلیسی و یا (فینگلیش) بدون اخطار قبلی پاک خواهد شد.
–    درباره تفریجان و تفریجانی‌ها باشد؛ یا متنی عمومی درباره روستا‌ها و روستاییان، به نحوی که قابل تعمیم به تفریجان و تفریجانی‌ها باشد.
–    به مذاهب و ادیان، طایفه‌ها، اشخاص، مشاغل، نهادهای حکومتی و غیره توهین نکند.
–    در تضاد و تعارض با اهداف سایت نباشد.
–    گردانندگان سایت در درج یا عدم درج مطلب در سایت مختارند و هر زمان که لازم بدانند با اعلام دلیل، مجاز به حذف مطلب از روی سایت خواهند بود.

منافع سایت:

–    درج مطالب و تصاویر سایت در جاهای دیگر با ذکر نشانی سایت تفریجان به عنوان ماخذ و نام نویسنده مطلب بلامانع است.